Penya del Moro

Turó de 277m situat al Parc de Collserola. Les excavacions que es van fer entre els anys 1972 i 1990 van descobrir uns dels jaciments ibèrics més importants i antics de Catalunya:
Al Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya es poden veure els materials obtinguts de les excavacions i la plaqueta de plom amb alfabet ibèric del tercer quart del s.IV a.n.e., és a dir, escrita fa uns 2.350 anys.
L'any 2002, es van restaurar els murs perimetrals de dos habitatges.

Dalt d’un turó de pissarres silúriques a 278 m.a. on encara hi ha restes d’antigues plantacions de garrofers i ametllers, i en llinda amb els termes de Sant Feliu i Sant Just Desvern, es troben les parts d’un poblat ibèric excavat des de fa dotze anys.
Les estructures del poblat són formades per cases rectangulars amb parets de pedra llicorella arrenglerades seguint la muntanya d’acord amb una planificació urbanística, car moltes vegades per fer cases i carrers es retallava la roca.
Els paviments són de fang de fang trepitjat i probablement en algun cas, les cases posseïen dues plantes. Al centre les habitacions s’hi troba una llar de foc. Es veu un ritus de fundació consistent en col·locar el cap i les potes d’un cabrit a sota del paviment.
Entre les troballes més importants destaca un tros de plom amb inscripció ibèrica, ceràmica àtica, coríntia, jònica, fenícia, púnica, massaliota i altres…
El poblet presenta dues fases d’hàbitat. La primera correspon al s. VI a.C. i la segona al segle V-VI a.C.; entre les dues va haver-hi una fase d’abandó d’una cinquantena d’anys.
Fins ara no s’ha trobat res semblant a una necròpolis o a un temple.
El màxim perill del jaciment és el d’excavadors clandestins que arriben a destruir murs i estrats de gran interès científic i que provoquen que es torni a tapar el jaciment un cop ha estat excavat un sector.
L’any 2001 va ser re-excavades dues habitacions del poblat ibèric excavades als anys 80; durant l’any 2002 aquestes habitacions van ser consolidades i incorporades a l’itinerari de visita que s’ha creat a partir de la visita al cim del turó.


Les restes d'aquesta torre de guaita estan situades al cim de la Penya del Moro. Es tracta d'una torre fonamentalment defensiva des d'on es controlava la vall baixa del Llobregat. Va ser volada amb dinamita a l'entorn del segle XVIII i les restes que van quedar es van anar destruint i van quedar gairebé colgades.
L'any 2002 es van redescobrir i restaurar amb les construccions auxiliars de l'entorn.

La torre està situada a la part més alta de la Penya del Moro, que té una alçada de 276 metres sobre sobre el nivell del mar. El poblat ibèric es situa a la vessant sud, mentre que la Torre del Moro es troba al punt més alt. S’hi accedeix per darrere la urbanització de can Solanes, de d’on s’agafa una pista forestal que porta fins a una petita esplanada d’on neix
un corriol que condueix fins al cim.
De la torre es conserva el basament circular, que fa un metre de gruix i 3,9 metres de diàmetre (en la seva part interior). A la cara externa les pedres són grosses, amb les cares vistes allisades, mentre que a la part interior són poc treballades i estan travades amb un morter molt fort. La paret externa estava arrebossada amb una fina capa de morter que donava més consistència al parament
Al voltant de la torre, hi ha grans blocs de pedra i formigó. Un fet molt semblant al d’alguna altra construcció del Baix Llobregat, com la de Castellví de Rosanes, que va ser volada.
Per això, els historiadors locals creuen que, tot i que bona part de la torre està colgada sota terra, una part molt important va ser volada amb pólvora.
Al costat de la torre, hi ha una altra construcció , tot i que aquest mur està totalment colgat sota terra.
Es troba a una distància d’entre 1’70 metres a 0’85 metres, depenent dels sectors.