Primera pàgina Torna Següent Última pàgina Resum Imatge

Perquè no s'ha extès massivament l'us de la bici com a medi de transport urbà?