Primera pàgina Torna Següent Última pàgina Resum Imatge

Plantejament d'Alnus - EdC

El carril bici sempre hauria d'anar segregat, per voreres amples o per pilons que el separin del trànsit de motor. Per això resulta impossible estendre el carril bici a tot arreu del municipi i necessitem compartir determinats carrers assegurant que la velocitat de circulació no passa de 20 o 30 Km/h. Des d'Alnus-EdC volem impulsar un gran canvi en la mobilitat a Sant Just, basat sobretot en la pacificació del trànsit, fonamentalment la reducció de velocitat de circulació dels vehicles i en l'ampliació del carril bici en els trams en que es pot segregar còmodament (en alguns casos cal redefinir els carrers per encabir-los millor). Proposem començar per unes rutes que facilitarien la mobilitat sostenible i segura en bicicleta a Sant Just i la seva interconnexió amb els municipis propers.