Atenció: Carril BiciNen en bicibici i motxillaCarregant el pa al cistell de la bicibici solciclista precoçcompra en biciNus en bici, reivindicant el carrer

PROPOSTA DE PLA DE MOBILITAT PER AFAVORIR L'ÚS DE LA BICI A SANT JUST DESVERN

Alnus - EdC ha participat en el debat sobre la mobilitat en bicicleta i ha presentat una proposta de mínims a exigir a l'Ajuntament de Sant Just Desvern i als municipis que ens envolten que mira de garantir una seguretat en la circulació dels ciclistes pel pobleiciutat, però també dels vianants. Les línies generals de la proposta han estat compartides en general en el debat i ara només falta que el Pla de mobilitat que s'ha de realitzar aquest any 2008 incorpori lesBici_lliure propostes.

Aquí hi ha un resum en format de "presentació web" que es va fer el passat 23 de gener de 2008 a la sala de plens de l'Ajuntament, en el marc del forum participatiu "Sant Just i la bicicleta. Quin paper volem donar a la bici en el nostre poble?"

* S'accepten idees i col·laboracions per a millorar la proposta a alnus@pangea.org.

Aquesta és la filosofia del pla:

Introducció.Bici amb preferencia davant els cotxes

Cada dia que passa es posa més en evidència que el model actual de transport, basat en el vehicle privat, és inviable, per tres causes principals:
a) Contaminació de l’aire
b) Ocupació de l’espai públic, per aparcar, per circular
c) Insuficients vials per circular  provoquen retencions molt sovint, provocant la inviabilitat del sistema a totes les ciutats.Carril bici inadequat acupant l'aspai del vianant

Oferir alternatives és una obligació que tenim les persones preocupades per la sostenibilitat i el bon govern. La bicicleta és una bona alternativa pel jovent i la gent amb facultats per utilitzar-la.

Alguns municipis ja ofereixen carrers per compartir vianant i ciclistaL’actual carril bici solament connecta el barri sud amb l’Institut, sembla més aviat que sigui fet per gaudir en hores d’esbarjo.  Aquest es troba en bastant mal estat i en algun tram pintat a la vorera i ocupant-la gairebé tota, cosa que mai hauria de fer un carril bici, atès no es tracta de treure-li lloc al vianant. El carril bici sempre ha d'anar segregat, per voreres amples o per pilons que el separen del trànsit de motor. Per això resulta impossible estendre el carril bici a tot arreu del municipi i necessitem compartir determinats carrers assegurant que la velocitat de circulació no passa de 20 o 30 Km/h. S'ha de fer complir amb mesures actives com la policia aturant, informant, multant i retenint perquè són molt més efectives que les passives a l'hora d'assolir els comportaments cívics desitjables. Per exemple, el fet de posar semàfors en llocs innecessaris causa un excés de contaminació per fums i sorolls en una zona i no garanteix velocitats moderades. Els passos elevats que desgasten els amortidors tampoc són la solució, ja que a determinats conductors els Pacificar el trànsit i compartir el carrer és una bona opcióimporta ben poc.

Proposta:

Des d'Alnus-EdC volem impulsar un gran canvi en la mobilitat a Sant Just, basat sobretot en la pacificació del trànsit, fonamentalment la reducció de velocitat de circulació dels vehicles i en l'ampliació del carril bici en els trams en que es pot segregar còmodament (en alguns casos cal redefinir els carrers per encabir-los millor) . Proposem començar per unes rutes que facilitarien la mobilitat sostenible i segura en bicicleta a Sant Just i la seva interconnexió amb els municipis propers.

La nostra proposta la definim en forma de mapa de mobilitat. Volem remarcar que és un esborrany inicial i s'ha de treballar més. Tracta de buscar una tendència de cap a on anar, tenint en compte que el punt de partida a Sant Just és ben escàs i es pot assolir un mapa molt més agosarat encara:
proposta de pla de mobilitat a sant just