C A N V I  C L I M À T I C : DESAPARICIÓ DE LES PLATGES DE SORRA

Avui en dia ja és patrimoni comú que s’està produint un canvi climàtic, en el sentit d’elevació de la temperatura. Els experts encara discuteixen si és producte de l’activitat del ésser humà, o és motivat per causes naturals, atenen a la història climàtica del planeta, o ambdues causes alhora. El cert és que aquest canvi planteja unes problemàtiques que tenim que preveure per fer les actuacions pertinents.
Aquest article solament es refereix a l'impacte a les platges de sorra. El turisme de platja és una font d’ingressos a Catalunya vital, hores d’ara ja veiem com les platges van desapareixent, quan hi ha un oratge, hi ha la causa directa de les grans barreres que són els ports esportius, quan hi ha un oratge la sorra fluctua de nord a sud, o al inrevés, les platges en el procés normal es mantenen, ara al construir ports esportius, la sorra resta acumulada a la barrera que forma el port esportiu. Aquesta falta de tenir en compte la natura i la seva dinàmica, ara ens està constant disgustos, cal anar a veure les platges de Cambrils, Cunit, el Maresme etc., ja no es poden mantenir.
Què es fa?...
Llogar barques que xuclen sorra de mar endins, arrasant les algues que són la font primera de la cadena alimentària de l'ecosistema marí, desembarquen la sorra a la zona de les platges desaparegudes, al primer oratge la sorra torna a marxar.
Aquest procés s’agreujarà en els efectes del canvi climàtic, la pujada del nivell del mar encara deixarà menys zona per l’espai de la sorra, podem afirmar que de seguir els dos fenòmens descrits, les platges de sorra en un temps curt desapareixeran. Ja no hi ha possibilitat d'aturar-ho, el malbaratament de recursos econòmics per anar regenerant la sorra és pur i dur llençar diners públics. Hi ha que adaptar-se i planificar com seran les platges del proper futur per anar invertint en aquest sentit. Possiblement la zona de final d’aigua estigui en el principi de cada passeig marítim, per tant és més correcte invertir en fer plataformes que s’endinsen al mar com platges, és una mesura possible per fer viable, la immensa demanda de platges.

Jordi Agulló i Guerra , geògraf i ecologista

Octubre de 2003