PVC  I  DIOXINES

Aprofitant els reiterats escàndols per contaminació de dioxines, aquí van algunes ratlles per la part que ens toca a Sant Just...
És reconeix que el 40% de les dioxines emeses a europa provenen de la incineració de residus, pel seu contingut en materials organoclorats, destacant com a predominant el Clorur de Poli Vinil (PVC), tant d'envasos com d'altres residus.
Els productes de consum de PVC contenen una mescla d'additius (estabilitzants, plastificants, poro-retardants, metalls pesats, biocides, ftalats, etc...) que poden suposar fins el 60% de la seva composició. Els ftalats per exemple migren del PVC contaminant l'entorn o les substàncies que contenen (envasos), són contaminants hormonals que afecten principalment al sistema reproductor.
No explicarem aquí tota la problemàtica d'aquest material, només volem que hi hagi consciència de la seva toxicitat i que evitem la compra dels productes fets de PVC. Sempre trobarem materials alternatius encara que potser més cars.
Recordeu que l'any passat el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció per declarar Sant Just "Lliure de PVC", reconeixent la  perillositat intrínseca per a la salut d'aquest material i promulgant així una sèrie d'acords per eliminar-lo progressivament.
Des de l'ALNUS , com a promotors de la moció, hem vist impotents com s'ha incomplet reiteradament allò acordat.
No s'ha realitzat cap pla per a la seva eliminació, és més, s'ha instal·lat tubs de clavegueram de PVC per tot arreu i en xerrades i festes públiques han aparegut sovint envasos d'aigua de PVC.
És palès doncs, que el govern en ple no es va prendre seriosament els riscos ambientals  del PVC, considerant que no afecta directament a la població en el cas del clavegueram ja que està sota terra i oblidant el procés contaminant des de la seva fabricació fins al seu tractament final com a residu. Esperem doncs que aquest nou govern (encara que no ha canviat gaire) actuï en conseqüència.

 OLEGUER FARRÀS I JANÉ        (Agrupació en defensa de l'entorn  ALNUS)

Setembre 1999