Les propostes ecologistes de l'alnus per a Sant Just Desvern

PROGRAMA ESTRATÈGIC MEDIAMBIENTAL PER AL PERIODE 2007 A 2011 A SANT JUST DESVERN PROPOSAT ALS PARTITS LOCALS PER L’AGRUPACIÓ EN DEFENSA DE L’ENTORN ALNUS - EdC

Veure programa 2003 - 2007


SUMARI Posta de sol
00.- Introducció
1r.- Energia 5è.- Collserola
2n.- Urbanisme i habitatge 6è.- Mobilitat
3r.- Policia verda 7è.- Comerç i consum
4è.- Gestió de residus 8è.- Conclusions

00.- Introducció (petita anàlisi de l'estat del món i valoració del compliment del programa anterior)

Ens adonem que els gestors, polítics de la ciutat, no volen enfocar les seves polítiques envers el nou model que s’ha d’inventar davant la crisi de la fi del petroli, i per tant del model de transport privat amb el cotxe com a rei, així doncs es fan polítiques de fer noves vies, carreteres, autopistes, carrers més amples, es segueixen construint cotxes que consumeixen derivats del petroli, es fa una ciutat dispersa, aquest poble n’és un model, que fa inevitable la utilització del vehicle privat. Irresponsabilitat absoluta dels polítics que saben que hi ha un canvi de civilització davant, el petroli s’esgota, la demanda puja de manera exponencial. Xina i la India volen entrar en el consum de masses i demanden petroli, la forma barata de treure’l del fons dels pous s’acaba, per tant no hi ha per a tots i a més a més serà cada vegada més car ( tot això sense tenir en compte el CO2, la contaminació, l’efecte hivernacle i llur conseqüències). Per això diem amb tanta rotunditat que la civilització del vehicle privat acaba. Els polítics segueixen actuant com si res passés, no projecten cap a l'immediat futurj (parlem de quinze-vint anys) i coneixen la situació, podem dir que tenen por a la reacció populista generalitzada que adora el cotxe i, actuant d’aquesta manera, demostren una irresponsabilitat absoluta, una negació al principi de servei públic, campi qui pugui és la seva pràctica en aquest aspecte del cotxe privat i el seu futur.

©) Competències municipals

Fer una política global de sostenibilitat correspòn a Europa en primer terme, a Espanya, a Catalunya i després als municipis, per tant no demanem que des d'ací es canviï el model, però sí han de marcar pautes en els temes que els correspon.
Sant Just va avançant poc a poc en el desenvolupament sostenible, i no hi ha manera d'assolir-lo, tot i que s'han fet algunes millores aquests anys. El pitjor és que la majoria de municipis metropolitans li van al darrere.De les propostes anteriors (2003 - 2007) han quedat inèdites, no tractades, les següents

1.- Policia verda (tot i que sembla que aquest any començarà a funcionar...)
2.- Consum i recollida de residus
3.- No urbanitzar més la Vall (Es preten seguir construint en zones agroforestals o naturals. Mas Lluhí 2, can Candeler 2 ...)
4.- Segueix el model de ciutat dispersa.
5.-  Mobilitat, construcció del carril bicicleta.


1r.- Energia

El major consum d'energia comporta també una major contaminació del medi que afecta de ple a la salud de les persones i a tot el planeta amb el canvi climàtic...                                
2n.- Urbanisme i habitatge

Sant Just fa temps que està sobrepassant els límits admissibles de desenvolupament territorial, envaint els espais agricoles i forestals de la Vall i de Collserola, importants per a l'equilibri territorial i socioambiental metropolità. Encara queden pendents els desenvolupaments de la Bonaigua, el Mas Lluí 2 i Can Candeler 2, que tots els partits fins ara han acordat tirar endavant, segons Alnus - EdC sense suficient justificació ni necessitat... La necessitat d'habitatge no ha de fer malmetre l'entorn natural, per tant cal endegar polítiques de màxim aprofitament del territori.

Tal com s'està desplegant el Pla territorial metropolità, a esquenes de la ciutadania, amb la planificació de futurs desenvolupaments, caldrà aviat formular-se un replantejament de l'urbanisme municipal a 30 anys vista. 
La trama urbana heretada de la història està composada per zones diferenciades:

Casc antic. La zona històrica, que prové del món rural, la zona centre, aquesta zona proposem que es conservi, en la seva estructura actual, millorant les malifetes de l’època franquista.

Creixement d’origen, segona residència. Tenim els carrers de la Rambla a dreta i esquerra que tenen un origen de principis de segle XX, com a segona residència, cases unifamiliars que consumeixen força espai, la densitat d’habitants és baixa. 

Un cop la Vall ha entrat a la Xarxa Natura 2000 europea, i formarà part en breu del futur parc Natural de Collserola, no es pot admetre desenvolupar més els vials que traça el PGM a la Vall.

Reformular si cal les Normes urbanístiques (NNUU) per assolir el màxim aprofitament sostenible del sostre edificatori que ens queda.

Les conques hidrogràfiques s’han de respectar com a medi natural i no transformar-los en canalitzacions, com actualment passa a la riera en la zona industrial.
La sequera cada cop està més present, calen politiques fermes d'estalvi i d'aprofitament d'aigua

3r.- Policia verda                         

La policia mCaques_de_gosunicipal del poble ha de tenir diverses tasques assignades, totes importants:  la labor d’educació cívica medi ambiental no s'ha considerat fonamental davant altres com la regulació del trànsit, la seguretat ciutadana, etc.
Creiem necessari que la policia assumeixi la tasca de control de les actituds davant els contenidors diversos de recollida selectiva (ens trobem cartró pel mig dels carrers, o mobiliari voluminós junt els contenidors de rebuig), les "caques de gossos" per tot arreu, en la zona perifèrica al voltant de Collserola, trobem deixalles i abocaments incontrolats, matalassos, runes, llaunes, bateries de cotxes, etc. Així com actuar davant de vehicles sobre les voreres o en passos de vianants, velocitats excessives, possibles delictes contra el medi ambient, fer controls sistemàtics per evitar la contaminació acústica i atmosfèrica, vigilar l'accés motoritzat i de ciclistes destroyers per camins i corriols de la Vall, entrada de Collserola, etc.
Considerem que és delictiu el fet de no participar en la recollida selectiva, i fer-ho bé. Atès que si no es fa, contribuim a agreujar el problema de la contaminació i estem fregant els límits del que és acceptable.

Cotxes envaint completament la voreraLes mesures actives (policia aturant, informant, multant, retenint) són molt més efectives que les passives a l'hora d'assolir els comportaments cívics desitjables, per exemple: posar semàfors en llocs innecessaris causa un excès de contaminació per fums i sorolls en una determinada zona, no garanteix velocitats lentes. Els passos elevats que desgasten enormement els amortidors tampoc són la solució, ja que els conductors de 4x4, o els que es canvien el cotxe cada 3 anys tan se'ls en dóna passar a 50, 60 km/h o fins hi tot més.


Dotació de
4 policies municipals verds, amb una moto elèctrica i una gravadora o vídeo per gravar les faltes i anar fent informes, captar els infractors i avisar-los en primera instància. Als reincidents multar-los.
Ara que ja tenim els mossos d'esquadra no hi ha excuses per a crear aquest cos.

4rt.- Gestió dels residus                

La gestió dels residus és de cabdal importància avui dia. La societat de consum genera diàriament grans quantitats de residus que cal tractar, gestionar i ubicar. La manera més eficient i neta de fer-ho és la reutilització i el reciclatge per als quals cal sens dubte la col·laboració ciutadana i per tant cal facilitar-la al màxim. Actualment la majoria dels residus de St. Just es duen a l'ECOPARC de BCN per al seu tractament. L'ecoparc ha anat demostrant la seva poca eficiència i el perill per a la salut que comporta, sobretot en el tractament de la matèria orgànica a causa del seu gran volum i reacció. Des de fa un any s'està rehabilitant i els nostres residus s'estan distribuint arreu, els orgànics arriben fins a Múrcia, d'aquí uns mesos l'ecoparc tornarà a entrar en funcionament. Realment és un greu problema que necessàriament comporta un fort impacte ambiental.
Des d'Ecologistes de Catalunya no compartim les polítiques de grans infraestructures de tractament i de gestió de residus que se'ns estan imposant els darrers anys, sobretot aquests ecoparcs. Pensem que és millor optar per fer més plantes mitjanes i petites distribuides pel territori i acabar amb la incineració dels residus. L'abocador és imprescindible, però s'ha de fer el possible per generar el mínim residu, per tant és fonamental fer un consum responsable i participar en tota la recollida selectiva.

Les dades de Sant Just no són afalagadores, hi ha un consum més alt, i es produeixen més residus, aproximadament 1.55 Kg/dia per habitant, la recollida és deficient, calen noves vies per assolir polítiques de reducció de residus en el camí a una nova civilització del no residu.

 • Els residus tòxics (que a casa n'és ple: piles, pots de pintura, laca, fluorescents, esprais, etc.) necessiten tractaments específics i separar-los de la brossa general, és imperiós dur-los a la deixalleria.
 • Potenciar la minimització i el reciclatge amb campanyes continues inclòs el porta a porta. Implicar de debò el comePlanta de compostatge a petita escala.rç local. Acord per no regalar més bosses de plàstic als comerços. Pagar 5 o 10 cèntims segons la mida. Potenciar l'ús el carretó, la caixa i la bossa reutilitzable.
 • Renunciar a l'ineficient contenidor groc d'envasos (molt volum i poc pes necessita molts camions per al seu transport) i potenciar el triatge del rebuig, com fan altres municipis. (mentre hi sigui cal  fer la separació dels envasos correctament).
 • Plantejar el compostatge local per barris, als parcs o amb una petita planta als afores (a la qual s'arprofitaria les restes de l'esporgada dels arbres de parcs i de carrers).
 • Acostar la deixalleria al poble i adequar-la per a un triatge de tots els elements que hi arriben de manera que s'aprofiti al màxim els materials i en quedin pocs de banals. Mentre això no es faci, tenir una deixalleria ambulant decent: passar per tots els barris una vegada a la semana mínim i que es pugui deixar de tot (sinó és un despropòsit per la gent que treballa).
 • S'ha de regular la producció i la recollida de residus per part dels negocis: materia orgànica, que reciclin cartró de veritat i tots els productes que puguin.
 • Compromís definitiu d'evitar l'ús i l'aplicació de materials i d'elements amb base o amb contingut de PVC (Clorur de polivinil, plàstic extremadament contaminant des de la seva fabricació i fins a la seva el.liminació com a residu) per part de l'Ajuntament i de les seves contrates.  
 • La policia verda ha de vetllar per controlar les zones on no es fa la recollida selectiva, fer estudis i proposar solucions.Banderoles que embruten el paisatge urbà
 • Reduir la propaganda privada que embruta el paissaige urbà amb cartells per tot arreu. I acabar amb tanta propaganda municipal i electoral, tant en cartells com en els fanals. Serveix de poc més que per malbaratar els recursos i els diners.
 • La neteja dels carrers no es pot fer amb màquines sorolloses (que sobrepassen els límits admesos de dB) i que aixequen tanta pols.
 • L'esporga petita i retallada d'herba tampoc cal fer-la amb medis sorollosos motoritzats.

 • 5è.- Collserola

  A la legislatura 2003 - 2007 Collserola ha estat un punt fort del debat polític. Per una banda s'ha acordat amb els propietaris un conveni que cedeix a l'Ajuntament una part de la Vall per a preservar-la. Per l'altre, s'han aprovat dos projectes urbanístics (uns 1500 habitatges) en espais agroforestals, Mas Lluí 2 i Can Candeler 2, que aviat es tiraran endavant. Tot i això encara queda sòl a Collserola i cap partit no hi ha posat l'aturador definitiu, tot i que hi ha molt bla, bla, bla...
  A la propera legislatura s'haurà de redefinir els límits del parc de Collserola (ampliant-lo) i protegir-lo definitivament declarant-lo Parc Natural per Llei. Fa temps que es diu que es vol protegir més
  però encara no s'ha posat fil a l'agulla!
  Sector Mas Lluí2 s'urbanitzarà aquest any
  Gent a l'entorn del sector de la font de l'Oscar  6è.- Mobilitat  

  Valorem positivament l’avenç que ha representat “El Justmetro” i la posada en marxa del “Trambaix”, així com lamentem la volta que fa per anar al centre d’Esplugues.
  La majoria de mobilitat d’aquest poble-ciutat es fa en cotxe ja sigui per a dur l’alumnat  a les escoles o per anar a treballar. Cal cercar noves formes que no contaminin i preveure el col.lapse de la civilització del cotxe privat com ho fan a moltes ciutats europes, fins i tot Barcelona, on al març començarà una experiencia de bicis-públiques. Cal educar a les persones, per fer compres i per anar a les escoles hi ha una forma ecològica, sana, recomenada pels metges: caminar. Aquesta vila de punta a punta es fa en mitja hora, el recorregut mig és de 15 minuts. Cal construir  camins, a peu, escolars, segurs i segregats al màxim dels vehicles i fer carrils bici. Són dos objetius de futur, els gestors municipals ho han de prendre seriosament, no com fins ara com una bona intenció dels ecologistes. Pensar, dissenyar, inventar propostes, com per exemple posar 30 o 40 biciletes públiques, 10 al trambaix estació Walden, 10 a l’Ajuntament, 10 a l’Institut, 10 al mercat.

  La resposta dels gestors municipals a la nostra proposta de carril bici, fou un sonriu de gent molt entesa en la gestió que li proposen un disbarat, ara veiem que les bicicletes són part estratègica de grans ciutats europees, per evitar la contaminació que mata més que els accidents de tràfic, per pacificar els centres de les ciutats, ah... i veiem com Barcelona es posa al davant, al mes de març començarà un projecte de bicis de lloguer. Nosaltres demanem que aquesta experiència es faci també a Sant Just.
  Fa 4 anys vam fer la proposta de crear una sèrie d'itineraris i de carrils bici i no s'ha fet res en aquest sentit, ni aprofitant les obres del trambaix: PROJECTE DE CARRIL-BICI A SANT JUST DESVERN

   


  7è.-Comerç i consum                             

  En comprar qualsevol bé de consum, estem subvencionant uns processos de producció determinats per cada marca o productor que hi ha al darrere. En general aquests processos són bastant contaminants, però des de fa alguns anys s'estan introduint al mercat productes alternatius més nets o ecològics, que estan pràcticament marginats o ni tan sols són presents en el comerç local.
  El cas dels aliments és paradigmàtic, només els productes amb certificació ecològica asseguren que no s'han usat plaguicides, adobs químics, medicaments, hormones, etc. que a la llarga poden causar greus problemes a la salut humana i a l'entorn natural.
  Conèixer l'origen dels productes ajuda força a l'hora de triar-los. Els productes que venen dels voltants són preferibles als que ho fan de lluny, ja que el transport de mercaderies és una de les principals fonts de contaminació i d'efecte hivernacle.  8è.-Conclusions

  VIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ MUNICIPAL MEDIAMBIENTAL
  Preparant el futur destaquem les següents propostes com a prioritàries:

  Planificar polítiques de ciutat concentrada, mai més cap una ciutat dispersa, en barris menjant-se l'espai agroforestal i allunyats dels mitjans de transport públic.
   
  Tendir a la Sostenibilitat real i no només d'aparador...

  Potenciar encara més l'ús les plaques solars.

  Reducció de la despesa d’aigua (A Espanya i en aquest poble, més, el nivell de despesa d’aigua és el doble de la mitjana de la comunitat europea, i es paga menys). Mesures de reciclatge de la primera aigua per a utilitzar-la als parcs i a les descàrregues del vàter.

  Reduir, reutilitzar i reciclar els residus .
  Moderar el consum de l'energia als equipaments municipals i promoure l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables.

  Anar en general preparant el canvi de civilització que tenim al davant, superar el model de transport privat al públic.

  DEMANEM ALS PARTITS POLÍTICS LOCALS QUE ES POSICIONIN DAVANT LA NOSTRA PROPOSTA QUE CREIEM VIABLE PER A LA SEGÜENT LEGISLATURA LOCAL, VOLEM COMPROMISOS AMB DATES DE REALITZACIÓ.  

    JUNTA DE L’ALNUS