Can Llevallol,  Collserola (districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona), destrucció de l'entorn natural de la finca. Tones de terres aportades per camions, entre les quals sembla que s'hi troben bateries i altres runes i deixalles. Es veu clarament l'obstrucció parcial (amb rebliment de terres) de la riera que aboca l'aigua al pantà de Vallvidrera, i el bosc afectat. Aquí es mostren algunes fotografies de l'entorn i també algunes fotografies que reflecteixen com era la zona cap els anys 80. El propietari de la finca és el Sr. Sangrà (de sanitaris Sangrà). Sembla que hi volen plantar civada, etc. per això estan eixamplant les zones cultivables, també per que la maquinaria pugui passar amb tranquilitat eixamplen les pistes, però inevitablement destrueixen el bosc i la riera, es diu també que hi ha pensat de fer un restaurant...

Podeu veure fotos de el mateix espai 2 anys més tard, gener 2007
Març 2005 

Can Llevallol als anys 80.
Anys 80 colage


Podeu veure fotos de el mateix espai 2 anys més tard, gener 2007