Veure més fotos

FAUNA SILVESTRE DE LA VALL DE SANT JUST
Eruga de 9 cm
Eruga - 2005. Zona can Vilà
xoriguer
Xoriguer -  2004. Zona can Fatjó


Libèl·lula -  2003. Zona can Biosca
Salamandra
Salamandra - . 2002. Torrent de la Font del Rector.
hyla arborea
Reineta - . 2005 Bassa de can Biosca
Tórtora
Tórtora - . 2005. Camí de can Biosca.
Detall de la tórtora

Veure més fotos