Rèplica a:
 
Fotodenuncia: "Destrossa del Turó de l’Espinagosa"

 En relació a un article "penjat" a la pàgina web d’Alnus, dins l’apartat Fotodenuncia, el mes de juny del passat any 2003, sota el títol "Destrossa del Turó de L’Espinagosa (Alnus)", i com a propietaris de la esmentada parcel·la, volem aprofitar la mateixa pàgina per fer les oportunes rectificacions respecte als fets i a les actuacions que alli es mencionen.

En primer lloc volem dir que admirem la actitud de respecte i responsabilitat envers la natura que inspira aquest article i altres de semblant ideologia: es aquesta la sensibilitat que fa que la vida evolucioni en un sentit de creixement. Per la nostre part sempre ens hem sentit solidaris de aquests valors; potser es per això que el que està passant ens fereix més íntimament.

Pensem que es lamentable no haver tingut coneixement de l’esmentat article fins un any després de la seva publicació, el que ha suposat que com bola de neu carregada de falsedats hagi anat creixent a les nostres esquenes i amb la nostra total indefensió fins al punt en que estem. Tot hagués estat molt mes clar, fàcil i senzill si algú hagués trucat fa un any a la porta de casa i ens hagués dit: "Ens han portat una historia per publicà. Voldríem conèixer la realitat i la vostre explicació.". Nosaltres els hauríem explicat el que ara direm, els hi hauríem ensenyat el terreny des de dins i tots plegats hi hauríem sortit guanyant.
Vessant de Sant Just estassada i reforestada

Primer de tot, i tal com ara ens han informat els que van fer la publicació l’any passat, confirmar que darrera de tot hi ha solament la denuncia de un únic veí, l’ocupant de la propietat adjacent, qui, a mes de ser especialment conegut per els seus continus enfrontaments amb el veïnat de Vallvidrera i altres afers que no son objecte d’aquesta pagina i per els que ara no val la pena perdre el temps, ens té declarada la seva guerra particular i constant, en quin origen només hi ha la seva reclamació frustrada de uns metres de la nostre parcel·la per fora de la seva tanca.

Ningú mes de tot Vallvidrera ni de la Vall de Sant Just s’ha adreçat a Alnus amb cap reclamació al respecte. Per contra, ens sentim orgullosos, i volem aprofitar per agrair-les des d’aquí, de les felicitacions que rebem de la gent que tot passejant per davant de casa observa des el carrer, alguns dels quals fins i tot truquen a la porta per veure el jardí, el bosc i totes les espècies que allà hi tenen vida.

No es cert que "s’hagi arrasat impunement la fins ara zona forestal d’una finca" ni tampoc que hi hagi hagut ineficàcia, descoordinació o passotisme per part de les cinc administracions implicades.

Els fets han sigut:

Hort actualment integrat en l'entorn, però ubicat en sòl forestal.

Creiem que Alnus ha estat objecte d’utilització i de manipulació per part d’un únic veí a qui des de aquí denunciem per l’us que fa d’una part del Parc com a pàrking particular de 2 cotxes i 3 motos, així com del estat de deixadesa en que te els arbres i de ruïna dels murs i instal·lacions annexes a la seva casa.

Agraïm a Alnus la oportunitat que ens ha donat de aclarir, rectificar i ampliar el que de la parcel·la es deia a la pàgina web de juny de 2003. Hem posat a disposició dels seus membres tota la documentació i els elements objectius en que basem les nostres afirmacions i en una visita personal s’han pogut fer mes cabal idea del actual estat de la parcel·la.

Per tancar l’escrit una reflexió: la norma es necessària i sovint útil. El que te de més gran, però, es la capacitat de evolucionar i, fent-ho, inventar nous camins que ens millorin la vida.

 
Anna Bosch i Joaquim Vidal


Nota de l’Oleguer Farràs, portaveu d'Alnus- Ecologistes de Catalunya

El mes de juny de 2003 vaig escriure un article denunciant determinades agressions al Turó de l’Espinagosa i en concret dins la parcel·la propietat del Sr. Joaquím Vidal Rius.

Els fets allí referits i comentats responien a una informació que ens van facilitar els veins que viuen a la parcel·la adjacent a la del Sr. Vidal, els quals també ens van facilitar algunes fotografies dels moviments de terres i altres, preses des de casa seva., ja que és l'únic lloc des d'on es pot veure l'interior de la finca si no és des de l'aire. Evidentment va'm fer el seguiment de l'expedient obert per l'Ajuntament de Sant Just Desvern i contrastar les dades amb els seus tècnics els quals ens van comfirmar que s'havien comés  infraccions ja que no tenien els permisos oportuns per la part de Sant Just.

Hort i al fons el talus atenuat

Sembla ser que tot i les imatges aportades i ha certes malinterpretacions (com quan es parla de consolidació del talús amb formigó projectat, i no és així) de la realitat que es van expresar en l'article, tal com es dedueix de la visita realitzada a la parcel·la el passat 4 de juny de 2004. Entenc que procedeix rectificar i matisar el que vaig dir l'anterior article tot i no compartir completament la visió gairebé idílica dels propietaris de la finca el contingut de les manifestacions fetes en el mencionat escrit de rèplica de la Sra. Bosch i Sr. Vidal.
Ens reafirmem en que l'actuació sobre el sòl forestal ha estat improcedent i la gestió amb les adminisracions creiem que no ha estat prou correcte per ambdues parts.
En l'aspecte que s'acusa als veins que han denunciat i ens han manipulat, només dir que ells eren els únics que podien veure el que passava a la finca i entenem que eren els únics que podien donar la veu d'alarma. El fet de contactar amb l'ALNUS evidentment els ha resultat un suport, però en cap cas ens sentim víctimes d'una manipulació.
El que està clar és que el sector forestal ha sofert una transformació important, parcialment restaurat en forma de bosc jardí i per altra banda un hort molt interessant cultivat biodinàmicament, i també la part forestal estassada i reforestada amb especies autòctones de la vessant de Sant Just que ha quedat encerclada per una tanca, i això són diferències importants.


L'Ajuntament reclama que es retorni a l'estat anterior i que es pagui una multa d'uns 5 millions de pessetes per no haver acomplert els requeriments durant tot aquest temps.
Els propietaris entraran en contenciós.