Alnus - Ecologistes de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre i de moment sense capacitat de contractació.
Les tasques de la organització són absolutament voluntàries amb la dedicació que cadascú del nostre equip cregui oportuna. Pot anar des d'una hora al més, fins al que cadascú vulgui donar, en funció del seu interès i possibilitats.
Pot resultar interessant per a joves, per tal de mostrar experiència pràctica en el curriculum vitae. Però està obert a persones de totes les edats a partir dels 16 anys.


Ofertes de treball voluntari per Alnus - Ecologistes de Catalunya
Ocupació
Treball a realitzar
*Dedicació setmanal
Lloc de treball
Dissenyador/a gràfic
Responsable de nous formats, butlletins, tríptics, pancartes, logos, dibuixos.
Ocasional
Teletreball
Advocat ambientalista
Conseller d'accions legals i gestions administratives
Ocasional Teletreball
Secretari/a tècnic/a
Responsable d'executar determinades tasques de secretaria aprovades per la junta. Redactats, gestions, contactes premsa, comunicats, actas, sistematització de documents i fitxers, correspondència...
1.5 hores
dimecres de 19 a 20:30

Ocasional
Casal Joves i teletreball
Entès/a en Biologia i /o medi ambient
Consultes i valoracions sobre projectes en relació a Collserola o medi ambient urbà.

Ocasional
Teletreball
camp i casal
Dissenyador/a web Responsable d'actualitzar el format de la pàgina web d'alnus (www.pangea.org/alnus). Ocasional
Teletreball
Arquitecte
urbanista
paisatgista
Conseller de planificació territorial, redactor de propostes urbanístiques alternatives, aclariment de tecnicismes,...
Ocasional Teletreball i casal ocasional
Forestador/a
Responsable de forestacions,  manteniment i el rec del viver i les zones reforestades per l'alnus de la Vall.
1 hora
Vall
Divulgador/a mediambiental
Redactor d'articles de caracter divulgatiu ecològic i de conscienciació ambiental per a butlletins propis i premsa.
Organització xerrades i tallers.
1-2 hores
Casal Joves i teletreball
 Creatius
Performances i actuacions reivindicatives
Ocasional ...
Activistes per accions directes
Persones per a accions reivindicatives, marxes, manifestacions, actuacions.
Ocasional
Carrer...
Corrector/a de català
Correccions de documents i articles a publicar
Ocasional
Teletreball

* L'horari és orientatiu.  A consensuar de mutu acord. Flexibilitat màxima.

Les persones interessades podeu contactar mitjançant el correu electrònic o postal i telèfon i també trobant-nos previ avís els dies de reunió.
 
Reunions al casal : Primer, segon i tercer dimecres de cada mes, de 19 a 20:30 hores.
Oleguer - 934731641- 647330788/ Jordi - 934736925
Telèfon i Fax  933710252 Casal de Joves
alnus@pangea.org