Foto-maqueta virtual del projecte de Mas LLuhí II a Sant Just, dissenyat pel despatx de l'arquitecte Miquel Roa.

Recordem que al darrera de la urbanització del Mas Lluhí hi ha "La Colonial", és a dir "La Caixa". Que se sàpiga, el projecte iniciarà la urbanització a finals de 2006, després d'haver estat aturat uns anys.

El pla parcial del Mas Lluí 2 suposa la urbanització de 262175m2, 143242m2 dels quals són sostre edificable amb més de 1400 habitatges en 12 blocs de 6 plantes...+ equipaments envaint els límits del Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCo). . . ., inclús s'urbanitzen ajardinaments i carreteres dins del Pla Especial d'Interès Natural (PEIN) _____, la carretera projectada que travessa el torrent de can Roldan  arrasa el seu magnific bosc, diferent a la projectada originalment al Pla General Metropolità.

Les línies marcades sobre la maqueta* són una aproximació a la situació dels límits del PEPCo, PEIN :
* aquesta maqueta és la versió inicial del projecte, lleugerament diferent a l'actual, que no el tenim
Maqueta Virtual del Mas Lluhí II  
Secció de la Panoràmica del sector Mas Lluí:


Més imatges de l'espai agroforestal del mas Lluí
a setembre 2006