Info web nº13 - Octubre 2008                         

Alnus - Ecologistes de Catalunya

Sant Just Desvern - Collserola - Tardor 2008

Selecció de notícies mediambientals, punt crític i contrainformació.

Nou abocador a la VallNou abocador a la Vall davant can Carbonell.

Les obres d'ATLL aporten terres i granit per reblir la vall.
Enllaç
per a accedir a la notícia

↓↓↓
Paradeta i accions d'Alnus-Ecologistes de Catalunya a les festes de Tardor de Sant Just 1
Seguiment de les obres del transvasament d'ATLL a la vall: Extracció, abocaments, aigües, restauració... 2
Suggeriments per al desenvolupament sostenible de la propera remodelació del barri La Miranda 3
Acció en defensa de Collserola a l'acte de inaugural del congrés mundial de la natura a BCN
4
5
Lliçons de la crisi  Article opinió - Jordi Agulló i Guerra 20-10-2008 6


1

Bossa de RobaParadeta i accions d'Alnus-Ecologistes de Catalunya a les festes de Tardor de Sant Just


El diumenge 26
Alnus-Ecologistes de Catalunya disposarà de paradeta informativa sobre l'actualitat mediambiental a "Sant Just al Carrer", en el marc de les festes de Tardor.
Es farà entrega d'una bossa de roba de la campanya Cataunya lliure de bosses de plàstic als socis i nous adherits, i es recolliran adhesions al manifest.
Fem el primer pas1 reduim els residus


Recollirem signatures d'adhesió a la campanya "Fem el primer pas" de la qual tenim una fantàstica guia per a la reducció de residus per als interessats en un consum responsable i respectuos amb el medi i la salut de les persones.
kit d'airejadors per estalviar aigua

Repartirem gratuitament els darrers kits estalviadors d'aigua
Campanya d'estalvi d'aigua a Sant Just Desvern

Estalvia fins un 30% d'aigua amb un d'aquests kits d'airejadors. Demana'l !!! 
Samarreta
Entre altres coses disposarem de samarretes del 10è aniversari i la de preservem la Vall


tornar a inici
2


Seguiment de les obres del transvasament d'ATLL a la vall: Extracció, abocaments, aigües sedimentoses, restauració...

Galeria A davant can Fatjó

Dimarts 7-10-08, membres d'alnus-EdC van tenir una reunió amb els tècnics d'ATLL que fan el seguiment ambiental de la obra completa del transvasament entre Fontsanta i Trinitat per Collserola.

A la galeria A, amb entrada dins el parc de Collserola, els falta només 40 i pocs dies per acabar els prop de 700m de tunel. Tot seguit es procedirà a restaurar segons el seu projecte tot i que estan a l'espera de que el consorci els hi pugui demanar alguna concreció o modificació del projecte definint els criteris.

El mateix per l'espai que ocupa  tota la infraestructura de la tuneladora d'aquí a un any aprox.

Tota la terra i pedra que extreien fins fa pocla duien al torrent de la Fontsanta de St. Joan Despí, a pocs kilòmetres així s'estalvien abocador i trajecte de camió.
Actualment la porten directament als rodals de can Carbonell. L'ajuntament de Sant Just i el propietari de la finca han permés abocar-ho a l'entorn de la riera de Sant Just, a l'alçada de la Bonaigua. Fa mesos es va comentar la idea de reblir diversos punts de la vall amb acord dels propietaris, Consorci i l'ajuntament, finalment sembla que s'ha donat el vist i plau a dos sectors entre can Carbonell i can Merlés molt propers al punt d'extracció. D'entrada aquests sectors no em semblen problemàtics, com si ho eren altres que s'havien plantejat. posteriorment es realitzarà una restauració de l'entorn afectat.

Aquestes són les actuacions proposades al
"Projecte de restauració als entorns de Can Baró i Can Biosca":

7. ESTIMACIÓ ECONÒMICA
A continuació s'adjunta l'estimació econòmica de les actuacions a realitzar en cada afectació:

             CONCEPTE                         ACTUACIÓ                     UNITAT       /unitat IMPORT ()
               1. Lleres                                                     870 m               147.338
                                   Recuperació de la llera i adequació de
  1.1 Torrent de Can Carbonell                                                400 m      169,4     67.742
                                   passos
                                   Recuperació de la llera i adequació de
  1.2 Torrent de Can Cuiàs                                                    270 m      169,4     45.726
                                   passos
                                   Recuperació de la llera i adequació de
  1.3 Torrent de Can Baró                                                     200 m      169,4     33.871
                                   passos
               2. Àrees                                                    8.500 m2              320.973
                                   Recuperació conreu de secà
                                                                            2.500 m2       -       13.000
                                   (aparcament agrícola)
  2.1 Can Carbonell
                                   Formació d' àmbits d' estada tova
                                                                            2.500 m2      35,0     87.500
                                   (revegetació, esbrossada i mobiliari)
                                   Formació camí passeig
                                                                            1.000 m2     116,1    116.081
  2.2 Can Merlés                   Recuperació Feixes agrícoles
                                   Arrenjament sistema hídric                 Unitat       -       40.000
                                   Integració zones d'ocupació              2.000 m2     32,2      64.392
  2.3 Entorn Galeria A             Integració de la boca d'accés a la
                                                                             500 m2      120,0     60.000
                                   galeria
              3. Camins                                                     1.150 m              450.850
                                   Pavimentació camí, Ampliació secció i
  3.1 Camí de Vallvidrera (Tram 1)                                            650 m      300,0    195.000
                                   desplaçament camí
  3.2 Camí de Can Baró             MIRAR DESGLOSSAT ABAIX                     500 m        -      145.600
  3.3 Camí de Vallvidrera (Tram 2) Pavimentació ferm bituminós                630 m        -      110.250
          4. Act. puntuals                                                                        74.500
                                   Tancament camí dels ametllers
  4.1 Final camí ametllers         Obertura camí ametllers per vianants   350 m2 aprox.    -       12.000
                                   (2,5 m)
                                   Salvar el Torrent de la Font del Ferro
  4.2 Passarela camí ametllers                                               62,5 m2    1.000,0    62.500
                                   Continuitat al camí dels ametllers
      Pressupost Material                                                                        993.661
            Imprevistos (5%)                                                                      49.683
       Control de Qualitat (3%)                                                                   29.810
       Seguretat i Salut (1,5%)                                                                   14.905
              Total PEM                                                                         1.088.059
       Benefici Industrial (6%)                                                                   65.284
      Despeses Generals (13%)                                                                    141.448
       Pressupost Parcial                                                                       1.294.790
               IVA (16%)                                                                         207.166
              Total PEC                                                                         1.501.956
         Direcció d' Obra (4%)                                                                    43.522
    Coordinador Seg i Salut (1%)                                                                  10.881
   I.V.A. Honoraris Tècnics (16%)                                                                  8.704
              Total PCA                                                                         1.565.064

L'impacte de la tuneladora és podrà comprovar d'aquí uns dies quan comenci a funcionar després de llargs preparatius.

Sobre les aigües sedimentoses de la galeria A que aboquen a la riera, asseguren que compleixen els paràmetres de l'ACA.
Recentment ens han passat els resultats de les anàlisis i aviat en farem una valoració.
Les aigües del forat de la tuneladora aniran directes a claveguera després d'una depuració en obra.

Asseguren que han fet un seguiment del volum d'aigua de les fonts de la vall (així com totes les que estan a l'entorn del recorregut de la tunneladora) i no han notat variació un cop desenvolupada la galeria. De fet moltes no rajaven gaire ja...

Sobre el transvasement d'ATLL x la Vall de Sant Just i Collserola info1 info2

+Info i fotos

Notícia de l'Ajuntament: Les molésties de provocar explosions nocturnes per fer el túnel.
http://www.santjust.cat/noticies/octubre/oc050.htm


3
reductors velo...
Alnus – Ecologistes de Catalunya ha presentat a l'Ajuntament de Sant Just un conjunt de suggeriments per al desenvolupament sostenible de la propera remodelació del barri La Miranda.

Propostes completes (.pdf de 265Kb)
Algunes de les propostes urbanístiques impliquen:
L'arbrat: Recuperar trasplantant tots els arbres que s’hauran de treure per refer els carrers. L'enllumenat públic ha de ser el més eficient i que eviti la contaminació lumínica. Ampliar voreres, reduint lleugerament la calçada per afavorir també la disminució de la velocitat dels vehicles que hi circulin. Eliminar els passos elevats continus entre voreres...


tornar a inici
4
  

Els mitjans no ho van reflectir però gent de la PCDC vam fer una...

Acció en defensa de Collserola a l'acte de inaugural del congrés mundial de la natura

Quatre activistes de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola van desplegar una pancarta amb el lema STOP URBAN PRESSING ON COLLSEROLA NATURAL PARK just després que el príncep d'Astúries donés per inaugurat el 60è Congrés Mundial de la Natura a Barcelona.

STOP A LA PRESSIÓ URBANÍSTICA AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA

Acció UICN
Foto autor: Chez Rémi (Greenpeece)
Fotocomposició: Oleguer Farràs (EdC)

Prèviament altres membres de la Plataforma van desplegar la mateixa pancarta abans de començar l'acte a la porta del CCIB i van entregar octavetes en anglès i català, explicatives del setge urbanístic a Collserola.

Després del discurs inaugural del príncep d'Astúries i un cop ja ha marxat, la organització de la UICN va desplegar una gran pancarta vertical que deia ACTION (que calia acció per canviar les coses) i s'ha aprofitat aquest moment per desplegar durant uns segons la pancarta a l'escenari, passant prèviament pel davant de les autoritats.

Abans de la inauguració formal del príncep, havia intervingut el president Montilla que pretenia vendre la moto a l'audiéncia que era possible conciliar la protecció de l'entorn sense reduir el progrés econòmic. Just el contrari del que havien proposat els representants internacionals i membres de l'UICN que l'havien precedit.

El discurs de l'alcalde de Barcelona, sr. Hereu, anterior al del president encara va estar més desafortunat. Va arribar a dir tot el que se suposa que haurien de fer les administracions locals per a la conservació de la natura, assegurant que aquí es practiquen. Pur cinisme quan ha parlat del futur parc natural de Collserola, doncs és ben sabut que fan el contrari...

La Plataforma està d'acord amb el discurs general del Congrès Mundial de la Natura però insisteix en que són les polítiques locals les que han d'estar més compromeses amb la preservació de la biodiversitat per les futures generacions i NO QUE LES POLÍTIQUES IMPLIQUIN UNA PÈRDUA D'ESPAIS NATURALS.

Amb el desplegament de pancartes la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola vol mostrar el seu desacord amb la política local i del govern respecte a la protecció del Parc de Collserola que perd cada vegada més espais naturals, Centre Direccional, Vial de Cornisa, Autopistes i túnels encara programats, muntanya russa al Tibidabo i moltres altres pèrdues
d'espais.

La pancarta ha acabat a miques sobre l'escenari, després d'un estira i arronsa amb un membre de seguretat.
Els quatre membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola participaven al congrés com a membres acreditats. De moment no hi ha hagut represàlies contra els pacífics activistes.

Oleguer Farràs i Jané

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserolatornar a inici
5

La federació Ecologistes de Catalunya (EdC) ha elaborat el document PROPOSTA D’ESPAIS AGROFORESTALS DEL CORREDOR MEDITERRANI i el presenta en el marc del congrés de l’UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). cm08

El document és una proposta bàsica per protegir de forma efectiva els espais agroforestals de les planes de Catalunya que estan sotmesos a una més gran pressió urbanística. Afirmem que és en les planes agrícoles del corredor mediterrani on la societat catalana es juga una part significativa de la nostra sostenibilitat en el futur. De com es resolgui la dialèctica espai urbà - espai agrari en depèn.

Ens calen polítiques de planificació territorial que integrin la conservació del patrimoni natural en els seus objectius, instruments de gestió i recursos econòmics. En el cas de les zones forestals ubicades essencialment a les serralades disposem d'instruments territorials (Pla d'Espais d'Interès Natural i Xarxa Natura 2000) i d'instruments de gestió com els plans tècnics de gestió forestal o administracions de proximitat com els parcs naturals, però els recursos econòmics són escassos. En el cas de les planes no tenim ni instruments de planificació territorial (Pla d'Espais d'Interès Agrari), ni administració de proximitat, ni recursos suficients, tot i que hi hagi alguns instruments de gestió com els Contractes Globals d'Explotació Agrària que primen la introducció de mesures ambientals. Però sense planificació territorial i instruments de gestió (nova administració ambiental reconeguda en el nou model d'organització administrativa) no avançarem encara que hi hagi molt bones paraules o declaracions majestuoses.

(Llegir més...

Proposta d'espais agroforestals del corredor mediterrani.
Fulletó
Presentació en PDF (1.7 MB)

tornar a inici

6

Lliçons de la crisi

Tothom assistim a l’espectacle mundial de la crisi: hipoteques brossa, bombolla immobiliària. Solament vull remarcar que no cal argumentar ja que tenim debats i articles a dojo per tot arreu. Per exemple, el President de la República Italiana deia: “Algunes persones ens han fet creure que és possible treure or del no res”
Respecte a la crisi immobiliària, recordem articles que hem fet a la revista "La Vall de Verç" o a (www.pangea.org/alnus). Experts en economia ens han advertit una i altra vegada que allunyar el producte del consumidor i l’augment del preu dels pisos era anar a l’esclat.
Aquesta bogeria de l’augment dels pisos ha perjudicat a moltes persones de classe popular i mitja: “Mira! El meu pis ha pujat el triple en cinc anys”,ens deien tot entusiasmats...

Llegir tot...
Lliçons de la crisi

Alnus - Ecologistes de Catalunya
Av. Indústria 34. Casal de Joves. 
Sant Just Desvern - 08960 BCN
Adhereix-te a l'alnus per defensar la naturaOleguer 934731641/647330788
Jordi 934736925

http://www.pangea.org/alnus
http://www.ecologistes.cat
http://www.collserola.org
Butlletins anteriors

Per aportar notícies, opinions envieu-les al correu  alnus@pangea.org

Si voleu rebre aquest butlletí i els següents via correu electrònic indiqueu-ho a alnus@pangea.org

Si no voleu rebre més el butlletí via correu electrònic indiqueu-ho també a  alnus@pangea.org