Alnus - Ecologistes de Catalunya

Comunicat premsa 

DENUNCIEM LES MENTIDES DE L'AJUNTAMENT SOBRE LA VALL

PER ENÈSSIMA VEGADA, LA VALL NO ESTÀ SALVADA, MALGRAT EL QUE DIGUIN ALGUNS

L'Ajuntament menteix descaradament, en el butlletí municipal de juny, en portada deia "LA VALL NO ES CONSTRUIRÀ". Després més incoherències: a l'interior del mateix butlletí, l'Alcalde i vice-president executiu del Consorci del Parc de Collserola escriu que "els propietaris es comprometen a no construir a la Vall", tal i com diu el conveni, en canvi amb la modificació de PGM, proposen la classificació d'un sector (l'entorn del carrer Rosa Sensat) que actualment està protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) dins el Parc de Collserola, com a urbanitzable per a que hi construeixin els propietaris que s'havien compromès a no fer-ho.

La proposta també implica la continuació d'un vial de ronda que connectaria el camí de can Biosca (des de can Candeler) amb el camí d'accés a la deixalleria, amb fort impacte sobre el torrent i entorn natural. Aquest vial no està justificat donat que s'han compromès a no urbanitzar el sector de can Biosca.

L'Ajuntament assegura que els objectius i justificació de la modificació del PGM proposen un desenvolupament sostenible del territori i realment plantegen de fer el contrari. Tenint alternatives com s'ha demostrat sobradament, per no urbanitzar la Vall, no entenem aquest interès per continuar fent-ho.

L'altre sector implicat és el Camí de can Candeler,Proposen urbanitzar dins del PEIN fora dels límits del Parc, però en contacte, on hi volen construir 6 blocs de pisos en el cantó no urbanitzat que limita amb el torrent de can Biosca, i que conté un ecosistema forestal i fluvial prou interessant i dues mines d'aigua a sota, que s'aprofita per al rec. En paraules del catedràtic d'ecologia Narcís Prat, recollides de les seves al·legacions diu "No es pot entendre com la proposta proposa una modificació important sobre el torrent de Can Biosca. Els torrents són els elements clau en la connexió entre parts del propi Parc de Collserola i cal restaurar-los seguint les propostes com les que el propi Ajuntament està realitzant a la mateixa Vall. Fer un pont i augmentar la vialitat en aquest sector es del tot contrari a l’esperit de la sostenibilitat que l’ajuntament defensa. I més encara si això suposa la destrucció de part d’una de les mines d’aigua del poble.

Els llocs no urbanitzats podran seguir fent la seva funció com a imbornals d’anhídrid carbònic i faran possible la conservació de la biodiversitat. Tal com hem dit de forma reiterativa els llocs més interessants de la vall i els que cal conservar són precisament les zones més planes, les més properes al poble i aquelles que en el passat tingueren (o encara tenen) activitat agrícola."

Tots els grups polítics, si bé amb matisos han votat a favor d'aquests projectes urbanístics

Saben els polítics que vivim una època d'emergència mediambiental però es deixen portar pels interessos immediats, atrapats per la immediatesa econòmica, servidors fidels dels poderosos, no saben utilitzar el poder per fer un canvi de rumb, com ells mateixos van definir en la Carta de Barcelona, a la cloenda del fòrum. Si no són capaços de fer un canvi de rumb, que dimiteixin o sinó el que fan és ésser còmplices de la destrossa de la vida al planeta.

Després d'aprovar la urbanització del Mas Lluhí II amb uns 1400 habitatges en plena Collserola, es veu que no en tenen prou. Mentre van aprovant projectes urbanístics que afecten l'espai natural de Collserola continuen dient que volen Collserola Parc Natural.

Per sort, la societat civil va reaccionar per salvar la Vall de Sant Just, a data de 28 de juny es van presentar unes 150 al·legacions a la proposta de modificació de Pla General Metropolità, que va aprovar el passat 28 d'abril de 2005 l'Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Reconeguts especialistes en ecologia i zoologia com el Catedràtic Narcís Prat, el Dr. José-Domingo Rodríguez-Teijeiro o el Dr. Xavier Ferrer Parareda que han dirigit diversos estudis en l'entorn de la Vall de Sant Just afirmen que els llocs on es planteja la urbanització són ecosistemes valuosos i rics en fauna que mereixen ser preservats i potenciats.

La vall no està salvada vegeu més fotografies dels espais afectats