Els escuts dels cavallers de la PCDV amb el lema "Salvem la Vall" en la darrera acció en defensa de la Vall l'1 d'octubreComunicat premsa - 19 d'octubre de 2006

Alnus – Ecologistes de Catalunya presenta recurs de reposició
a la modificació de PGM de la Vall de Sant Just
aprovada el mes passat pel DPTOP.

El passat setembre de 2006, la Generalitat va publicar en el DOGC l’aprovació definitiva de la modificació de Pla General Metropolità (PGM) en l'àmbit de la Vall, que, recordem-ho, és la conseqüència directa del Conveni que l’Ajuntament de Sant Just Desvern va subscriure amb diversos propietaris de la vall, i pel qual a canvi de salvar una gran part de la Vall de l’edificació urbanística se’n destrueix una de més petita, situada al sector Can Candeler, així com diverses reserves de zona verda dins el nucli urbà, que es veuen afectades perquè en elles s’hi preveu ubicar part del sostre edificable cedit als propietaris.

Des d'Alnus – Ecologistes de Catalunya continuem afirmant que el conveni signat amb els propietaris de la Vall ha estat una excusa per a desenvolupar el sostre edificable dels sectors urbanitzables no delimitats de la Vall. Una sentència molt recent del Tribunal Suprem referida a la Torre Negra, a Sant Cugat del Vallès, ho deixa ben clar, atès que es tracta d’un cas similar, i posa de manifest el joc interessat i brut dels nostres polítics i governants locals (i de la Generalitat), que s'omplen la boca amb el lema "Hem salvat la Vall" aprovant -regalant- plans urbanístics fets a mida dels propietaris de la Vall.

Aquesta Sentència referma la posició d'Alnus - EdC i de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall (PCDV) atès que admet que es poden tramitar els Plans d'Actuació Urbanística (PAU) sense necessitat d'aprovar les propostes dels promotors i propietaris.

L'Ajuntament de Sant Cugat havia al·legat davant del Suprem que si tirava endavant l'execució provisional de la primera sentència que obligava a tramitar el PAU en l'àmbit de la Torre Negra, es produiria una «irreversibilitat de la situació urbanística», però el Suprem considera que la situació física dels terrenys només es veuria alterada en el cas que el PAU s'aprovés de manera definitiva, ja que «resulta evident que si l’Ajuntament no fa una aprovació inicial del programa o el tramita no pot donar lloc a unes situacions d'irreversibilitat». La sentència matisa que «la tramitació d'un expedient administratiu comporta necessàriament la seva resolució [...], però no és cert que la citada resolució hagi de ser necessàriament estimatòria de la pretensió aprovatòria del promotor de l'instrument urbanístic». Per tot plegat, el Suprem obliga l'Ajuntament de Sant Cugat a executar provisionalment la sentència que l'obliga a tramitar el PAU.

Alnus – Ecologistes de Catalunya hem presentat aquesta setmana recurs de reposició a la modificació de PGM en l’àmbit de la Vall de Sant Just, aprovada el passat mes de setembre pel DPTOP, tornant a demanar que s'anul·li el conveni urbanístic i que la modificació de PGM es faci sense reconèixer el dret a urbanitzar als propietaris, i subsidiàriament, que el trasllat de metres quadrats d’edificabilitat, dins i fora del municipi de Sant Just Desvern, a canvi de la cessió pels propietaris a l’Ajuntament de sòls de la Vall qualificats de forestals i de sistemes metropolitans, es faci en base a un rigorós estudi econòmic que garanteixi l’absoluta equivalència en les contraprestacions i no com s’ha establert fins el moment, en què la cessió de 80.000 m2 de sostre edificable apareix, als ulls de la ciutadania i dels ecologistes, com un regal injustificable i excessiu als propietaris de la Vall.

El nostre interès és que no s'edifiqui ni un pam més de la vall, en aquest cas al sector can Candeler, pels seus valors i ecosistemes agroforestals i hem tornat a aportar informes d'experts de la Universitat de Barcelona que afirmen amb rotunditat que els llocs on és pretén edificar compleixen una important funció ecològica per a determinats ocells i mamífers del Parc. Per desgràcia les al·legacions anteriors no es van tenir en compte.


19 octubre 2006

+ info : http://www.pangea.org/alnus

Amb el suport de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola