LA VALL DE SANT JUST SOTA AMENAÇA URBANÍSTICA (VII)
_

QUÈ N'OPINEN ELS PARTITS POLÍTICS LOCALS I L'AJUNTAMENT

L'any 2002 l'ALNUS vam començar la campanya "Preservem la Vall de Sant Just" de forma intensiva, per informar a la població i sensibilitzar-la. Posteriorment vam voler consultar als partits la seva opinió al respecte.

La situació d'amenaça urbanística no és nova, com ja s'ha dit reiteradament, està planificat des de l'any 1976, així doncs, els diferents partits se suposa que haurien de tenir el tema treballat i un posicionament clar, tot i així en general la resposta va  trigar  i en alguns casos ens arriba de forma indirecta.

Tot seguit fem una síntesi dels diferents posicionaments, actualitzats el 2003, ja que alguns han sofert variacions:

Què en diu ICV: S'oposen al desenvolupament de les zones no programades sobretot les ubicades dins dels límits del Parc de Collserola. Van presentar una moció al Consell Comarcal del Baix Llobregat per demanar una nova llei de protecció de Collserola, al Parlament han demanat la declaració de Parc Natural,  demanen un aprofundiment en l´estudi encarregat per la Mancomunitat i la Diputació (1999), que reclamava la necessitat d´una ampliació dels límits i de la protecció i que més tard va donar lloc al Manifest per un nou marc de protecció de Collserola dels grups cívics i ecologistes.

Estàn en contra de la Llei d´Urbanisme de la Generalitat que va aprovar el Govern de CIU + ERC, perquè no reconeix l´autonomia dels Ajuntaments en matèria de planificació urbanística ni contempla la protecció d´aquestes zones ubicades en espais protegits, proposen la modificació del Pla General Metropolità i si es necessari, comprar els terrenys afectats (com financiar-ho, no està clar). S´han d´esgotar totes les vies legals i cíviques abans de donar llum verda al desenvolupament urbanístic dels sectors de Ca N´Oliveres, Can Vilà , Can Carbonell i Can Biosca.

* S'ha adherit al manifest de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

* S'ha adherit al manifest de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de St. Just Desvern

* Han votat a favor de la Moció PER A PRESERVAR ELS ESPAIS AGRÍCOLA-NATURALS DE LA VALL DE SANT JUST DE L'EXPANSIÓ URBANÍSTICA de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de St. Just Desvern

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Què en diu el PP: D'entrada estàn per la preservació de la vall. Volen defensar que com a mínim es respectin els límits actuals del Parc i no permetre la urbanització dins, encara que sembla que hi ha masses interessos pel mig, inclòs personals per a que aquesta proposta no vagui endavant. El que ha legislat precisament el PP des del Govern Central és una mesura pensada per treure el poder que tenen alguns Ajuntaments que donen llicencies o prohibeixen construir en funció de criteris d’amiguisme o d’interessos personals, però no amb la finalitat d’arrasar zones com un Parc Natural.
Segons ells, només hi ha dues solucions per resoldre aquest tema:

      *  Aquesta xifra és pura especulació segons l'ALNUS i els advocats  amb que hem parlat, no tenen per que haver-hi indemnitzacions per un sòl que mai ha estat programat el seu desenvolupament, com és el cas. Per això mateix hi ha els contenciosos.

* Han votat a favor de la Moció PER A PRESERVAR ELS ESPAIS AGRÍCOLA-NATURALS DE LA VALL DE SANT JUST DE L'EXPANSIÓ URBANÍSTICA de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de St. Just Desvern

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Què en diu el ERC: Volen  preservar la vall de Sant Just com espai natural i de notable valor ecològic per al nostre poble. Créixer urbanísticament d’una manera compacta, homogènia, més integrada al nucli urbà, i socialment més justa. "NO VOLEM UNA ALTRA ZONA DORMITORI."

Volen consensuar políticament i urbanísticament la preservació d’aquest espai natural en el futur.
Desenvolupar estratègies per tal que aquest espai es programi com a part del Parc de Collserola. Buscar les estratègies legals i polítiques pertinents per tal de que la vall de Sant Just no s’edifiqui. Al Parlament ERC ha dut diverses propostes per a la preservació de Collserola.
Buscar el màxim consens polític i cívic en la defensa de la conservació de la vall de Sant Just.

* S'ha adherit al manifest de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

* S'ha adherit al manifest de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de St. Just Desvern

* Han votat a favor de la Moció PER A PRESERVAR ELS ESPAIS AGRÍCOLA-NATURALS DE LA VALL DE SANT JUST DE L'EXPANSIÓ URBANÍSTICA de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de St. Just Desvern


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Què en diu el PSC: S'han manifestat a través del seu propi Butlletí. En sintetitzem alguns punts:
Sempre han estat per impedir el creixement urbanístic cap a la vall, tot i pensar que els propietaris tenen drets edificatoris i que cal indemnitzar-los *. Intentaran assolir acords amb els propietaris rebaixant les cotes edificatories. Cal trobar el model òptim de desenvolupament sostenible local.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CIU inicialment deia que l'Ajuntament no els informa clarament de quina és la situació exacte i per tant no volien fer cap declaració. Es van abstenir en la moció al Consell Comarcal del Baix Llobregat per demanar una nova llei de protecció de Collserola al 2001.
Darrerament s'han pronunciat en la línia d'arribar a acords amb els propietaris amb possibles requalificacions de terrenys per tal d'evitar l'urbanització de la Vall

* Han votat a favor de la Moció PER A PRESERVAR ELS ESPAIS AGRÍCOLA-NATURALS DE LA VALL DE SANT JUST DE L'EXPANSIÓ URBANÍSTICA de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de St. Just Desvern


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Què en diu l'Ajuntament: Recordem que l'equip de govern de l'Ajuntament està format per 9 regidor@s, 7 PSC, 1 ICV i 1 ERC ( La oposició CIU 6 i PP 2). Està clar que hi ha hagut divergència d'opinions en l'actual govern.
L'alcalde (PSC) diu que encara estan a l'espera de les
resolucions dels tribunals, ja que els propietaris van interposar varis contenciosos a l'Ajuntament per no acceptar el seu projecte d'urbanització.  La idea de moment és que més val negociar amb els promotors una reducció del sòl urbanitzable de la vall per si perden els contenciosos i d'aquesta manera disminuir en part el creixement urbanístic cap a collserola, en la línia del projecte exposat a firadesvern fa alguns anys. 

* Amb l'abstenció del PSC i el vot a favor de la resta de grups s'aproba la Moció PER A PRESERVAR ELS ESPAIS AGRÍCOLA-NATURALS DE LA VALL DE SANT JUST DE L'EXPANSIÓ URBANÍSTICA de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de St. Just Desvern

Volem deixar clar també que l'ALNUS - Ecologistes de Catalunya és una organització absolutament independent de qualsevol partit polític, per bé que membres de la  junta  tinguin més simpaties per uns que per altres, i tinguem socis de diferents colors.

No hi ha res perdut!
Nosaltres no ens creiem com deien alguns que no s'hi pugui fer res, encara s'està pendent de la sentència judicial que van interposar els propietaris i de la qual no hi ha precedents, per tant no hi ha res perdut. Se suposa que la sentència judicial és per definir si els propietaris tenen o no dret a construir els seus terrenys que no estan programats. (Tots els advocats que hem consultat asseguren que no tenen aquest dret, per tant, si no hi ha dret edificatori, tampoc és real l'alarma d'alguns partits que asseguren  que el valor de la expropiació podria ser inassolible per l'ajuntament, tot i així s'hi hi hagués voluntat política de finalment preservar Collserola i donar-li un marc de protecció adequat, és podria demanar ajuda per exemple a la Generalitat, Diputació, al Consorci del Parc de Collserola i a altres municipis propers que també se'n beneficien del nostre entorn.

Els que tingueu clara la postura de preservar la vall de St. Just i d'acabar amb la expansió urbanística a Collserola ho podeu fer palès adherint-vos al manifest "Per un nou marc de protecció de Collserola" i al "Manifest en defensa de la Vall". Implica't!

Ara també podeu participar a la nova Plataforma Cívica en Defensa de la Vall.

ç