LA VALL DE SANT JUST SOTA AMENAÇA
 URBANÍSTICA


DARRERA
ACTUALITZACIÓ


Panoràmica de la Vall

 CÒM AFECTA EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC A LA VALL DE SANT JUST MAIG 2002
PRESERVEM LA VALL DE SANT JUST! QUÈ PODEM FER? A QUIN COST?
GENER 2003
COLLSEROLA SOTA LA PRESSIÓ DE L’URBANISME METROPOLITÀ
PULMÓ VERD I ESPAI LÚDIC DE LA REGIÓ DE BARCELONA
CAL UN NOU MARC DE PROTECCIÓ PER AL PARC
DESEMBRE 2002
VALORS INTRÍNSECS DE L'ENTORN DEL PARC DE COLLSEROLA
SOMERA DESCRIPCIÓ BIOLÒGICA
ABRIL 2003

AGRESSIONS DE L'ACTIVITAT HUMANA SOBRE EL MEDI NATURA DESEMBRE 2002

LA RESPONSABILITAT DE LES ADMINISTRACIONS i els CONTENCIOSOS OCTUBRE 2003
QUÈ N'OPINEN ELS PARTITS POLÍTICS LOCALS I L'AJUNTAMENT? ABRIL 2003

L'actualitat de l'amenaça urbanística a la vall la podeu consultar en diversos enllaços: